Sint Nicolaascomité Sterksel

ACTIVITEITEN
Organisatie van de intocht van Sint Nicolaas in Sterksel
Ontvangst van Sint Nicolaas op Basisschool De Talententoren
Ziekenbezoeken. Deze bezoeken zijn gratis. Graag aanmelden via het secretariaat.

CONTACTGEGEVENS
Stichting Sint Nicolaascomité Sterksel, Laathof 12,  
6029 SJ Sterksel, 06 2421 2717, sintnicolaas.sterksel@gmail.com

REKENINGNUMMER 
NL 92 RABO 0117 6720 09

WEBSITE
www.sintsterksel.nl

LEDEN
Angelien de Werdt n.werdt-kees@kpnplanet.nl
Anny Bax, jmm.bax@gmail.com
Bram van Gorp, secretaris / penningmeester  bramvgorp@gmail.com
Peter Kursten, suzanneenpeter@gmail.com  
Wim Stolp, WStolps@outlook.com
Wim van Laarhoven, voorzitter, Valentijn 4, 6029 RJ Sterksel,
tel. 06 3109 9004, wimvanlaarhoven@hotmail.com
Eugenie van der Zwaag, eusedvdz@gmail.com